O SPOLOČNOSTI

EMPRESS MEDIA
s nami vás baví svet

V dnešnej uponáhľanej dobe sme svedkami toho, že v tlačených médiách, najmä v časopisoch, kvalita novinárskej práce ustupuje na úkor kvantity, povrchnosti a preberaných informácií. Preto sme vsadili na kvalitný obsah, chceme byť v maximálnom prepojení so svojimi čitateľmi.

Objavujú sa názory, že tlač nemá budúcnosť, že ju časom nahradí internet, sociálne siete a iné formy. My si to nemyslíme. Sme presvedčení že stále bude existovať veľká skupina čitateľov verná klasickému „papieru“ a práve pre ňu sme pripravení robiť maximum.

Pilotným projektom vydavateľstva bol časopis pre celú rodinu Môj okamih šťastia. Je to viac, ako bežný časopis, je to maximálne interaktívny titul, na tvorbe ktorého sa podieľajú aj samotní čitatelia. Tento koncept je založený na vzťahu čitateľa k svojmu časopisu. Je to časopis o Vás pre Vás.

Ďalším titulom je časopis Môj okamih šťastia VÝHERNÉ KRÍŽOVKY – tradičný krížovkársky časopis s bonusmi v podobe chutných receptov a TV programu.

V blízkej dobe prinesieme ďalšie tituly, o ktorých Vás budeme informovať.

Vydavateľstvo EMPRESS MEDIA je dynamická spoločnosť s víziou, cieľmi a realizačnými plánmi.

SLUŽBY


Venujeme sa vydavateľskej činnosti, od magazínov až po knižky.