KONTAKT

EMPRESS MEDIA s.r.o.

Poštová adresa:
EMPRESS MEDIA s.r.o
P.O.BOX 3
820 18 Bratislava
Obchodné meno: EMPRESS MEDIA s.r.o.
Sído spoločnosti: Tbiliská 7627/13, 831 06 Bratislava
IČO: 54636582
DIČ: 2121739653
IČ DPH: SK2121739653
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 162187/B

Napíšte nám