PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 17-18/2023
200 €
Božena Bračková, Vranov nad Topľou
Ján Rumanský, Kežmarok
Katarína Tomičková, Vígľaš
Jarmila Macková, Žiar nad Hronom
Slavomír Baranovič, Bratislava

MALÁ KRÍŽOVKA – varná kanvica Orava
Zdenka Škarbová, Žarnovica

MALÁ KRÍŽOVKA – poukázky Tchibo
Darina Kračunová, Dobšiná

Malá Krížovka 20 Eur
Simona Vyskočilová, Myjava
Anna Dubecká, Stupava
Viera Podolská, Senec
Rozália Šáchová, Hlohovec
Miroslav Bartók, Kolárovo