PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 3-4/2024
200 €
Ružena Krištofová, Zohor
Peter Vagaský, Nitra
Mária Brožeková, Fiľakovo
Eva Hurná, Stará Ľubovňa
Júlia Pagáčová, Dolný Kubín

MALÁ KRÍŽOVKA – vitamíny Jamieson
Alena Pastierovičová, Zbrojníky

MALÁ KRÍŽOVKA – keramická varná kanvica Orava
Alena Zipserová, Kremnica

Malá Krížovka 20 Eur
Alžbeta Zemenová, Partizánske
Štefan Petruška, Bratislava
Elena Vašíčková, Šamorín
Karol Fischer, Zvolen
Lucia Ziková, Dubnica nad Váhom